Logo Nhà Phân Phối: 
Thứ tự NCC ngoài trang chủ: 
9
Gạch lát nền chống trơn - R 3301

Mã sản phẩm: R 3301

Kích thước: gạch 300 x 300 mm

Bề mặt: Vân sỏi

Xương gạch: gạch Ceramic

Loại sản phẩm:

Mã sản phẩm: R 3301

Kích thước: gạch 300 x 300 mm

Bề mặt: Vân sỏi

Xương gạch: gạch Ceramic

Tags:

Gạch lát nền chống trơn - R 3303

Gạch lát nền chống trơn :

Mã sản phẩm: R 3303

Kích thước: 300 x 300mm

Bề mặt: Vân sỏi

Xương gạch: gạch Ceramic

 

Loại sản phẩm:

Gạch lát nền chống trơn :

Mã sản phẩm: R 3303

Kích thước: 300 x 300mm

Bề mặt: Vân sỏi

Xương gạch: gạch Ceramic

 

Tags: