Bình nóng lạnh Stroman Classic - SCS 20QS
Bình nóng lạnh Stroman Classic - SCS 20QS

Loại sản phẩm: Bình nóng lạnh

Mã sản phẩm: SCS 15QS

Hãng sản xuất: Stroman

Loại sản phẩm:

Bình nóng lạnh
Tên sản phẩm Bình nóng lạnh Stroman Classic - SCS 20QS
Dung tích 20 Lít
Điện áp 220V/50Hz
Áp lực nước      Min: 0.2MMPa - Max: 0.8 MPa

Tags:

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.