Bồn cầu 1 khối Catalano - 1009
Bồn cầu 1 khối Catalano - 1009
Loại sản phẩm: Bồn cầu 1 khối
Mã sản phẩm: 1009
Hãng sản xuất: Catalano
Bồn cầu 1 khối Catalano đóng nắp êm 1009
Kích thước: 720 x 400 x 670

Tags:

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.